locatie facebook Deelnemen aan fitness? Neem dan contact op: Stuur ons een e-mail

Regelement Elbe fitness en Elbe Groepslessen vanaf 01- 01- 2019

1.Uitleg over de bedrijven Elbe Fitness en Elbe Groepslessen
Op papier zijn Elbe Fitness en Elbe Fitness en  Elbe Groepslessen twee bedrijven. Dit houdt o.a. in dat de bedrijven een gescheiden administratie hebben. In de praktijk merkt u hier niets van doordat er een hechte samenwerking is.
U kunt bij het afsluiten van uw abonnement kiezen of u aan fitness, groepslessen of aan beide wilt deelnemen. U betaald niet meer als u voor beide kiest maar u merkt het doordat uw contributie in 2 delen afgeschreven wordt. De ene helft wordt door Elbe Fitness geint en de andere helft door Elbe Groepslessen. Een keuze voor beide is mogelijk bij onbeperkte tarieven, het duo abonnement en het gezinsabonnement.

2.Contributie
Voor het innen van de maandelijkse contributie wordt u gevraagd om een inschrijfformulier in te vullen. U kunt hierbij kiezen tussen een jaarabonnement of een maandabonnement.

Een jaarabonnement is alleen te bevriezen bij overmacht zoals bij langdurige ziekte. Na afloop van het jaarcontract is het abonnement per maand opzegbaar. Een maandabonnement is per maand opzegbaar.
Het gezinsabonnement en het duo abonnement kunnen alleen als jaarcontract worden afgesloten. Rond de 10evan elke maand wordt de maandelijkse contributie van uw rekening afgeschreven. Het inschrijfgeld kan contant voldaan worden bij inschrijving. 

3.Wijzigen of beëindigen lidmaatschap
Het wijzigen van het jaarabonnement of het maandabonnement gedurende de looptijd is mogelijk, zoals. meer of minder gaan sporten of (deels) overstappen van groepslessen naar fitness of andersom. Voor (tijdelijke) opzeggingen en wijzigingen hebben wij formulieren. Deze zijn te verkrijgen aan de balie of bij de instructeurs. Voor tijdelijke opzeggingen is het verplicht een hervattingsdatum in te vullen.

(Tijdelijke) opzeggingen en wijzigingen dienen voor de 1e van de maandte worden doorgegeven zodat deze tijdig kunnen worden verwerkt.
Telefonische of mondelinge wijzigingen of opzeggingen worden nietin behandeling genomen. Er zal te allen tijde gevraagd worden naar een schriftelijke bevestiging.

4 Het inhalen van trainingen
Gemiste trainingen mogen ingehaald worden zolang het abonnement loopt. Tijdens een tijdelijke opzegging of na opzegging van het lidmaatschap is het niet mogelijk trainingen in te halen.

5. Hygiëne
Om hygiënische redenen is het verplicht om tijdens de training een handdoek te gebruiken.
Schone schoenen zijn verplicht. Straatschoenen zijn niet welkom.
6. Vakantieperiodes, Zon -en feestdagen
Elbe Fitness en Elbe Groepslessen zijn gesloten op zon- en feestdagen.
In de zomerperiode is er een zomerrooster. De periode waarin dit rooster valt is afhankelijk van de schoolvakanties.

Ook tussen Kerst en Oud en Nieuw is er een aangepast rooster.
7. Aansprakelijkheid
Elbe Fitness en Elbe Groepslessen zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of gestolen eigendommen.
Voor uw spullen zijn kluisjes beschikbaar. Laat geen kostbaarheden achter in de kleedkamer.
8. Roken
In het hele gebouw geldt een rookverbod.

 

Nieuws

Elbe Fitness en Therapie, wat kunnen wij voor u doen?

Ga naar Fitness

Ga naar Mondhygiëne

Ga naar Diëtetiek